Notariaat Lemmer

Besykadres:
Vissersburen 27
8531 EB Lemmer

Rûteplanner

Parkearje is it bêste oan de efterkant fan it notariskantoar
(dit is fergees, mar tink asjebleaft oan jo parkearkaart).

T: 0514 561712
E:
info@notariaatlemmer.nl

Kantoartiden: Mo. oant Fri. 9.00 – 12.15 en 13.15 – 17.00
(as der reden ta is, kin ek bûten kantoartiden in ôfspraak makke wurde)

Jo moatte jo sels identifisearje kinne by it besykjen fan it notariskantoar!

Keamer fan Keaphannel nûmer: 88245926
BTW nûmer: NL0045.7.0860 B 33

Sjoch foar algemiene ynformaasje oer de notaris op www.notaris.nl of www.knb.nl.
Troch
hjir te klikken kinne jo in tal brosjueres rieplachtsje. As jo ​​​​de spesifike ynformaasje net fine dy’t jo nedich binne, nim dan gerêst kontakt mei ús op. Jo kinne ek in ôfspraak meitsje om jo situaasje yn mear detail te bepraten by de notaris.