Disclaimer

 Hoewel onze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en / of onvolledigheid van de op de website aangeboden informatie noch voor de schade en andere gevolgen welke hieruit zouden kunnen voortvloeien.

De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen.

Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.