Ons kantoor verricht nagenoeg alle notariële diensten. Door de ligging van het kantoor in een waterrijk gebied is het kantoor met name gespecialiseerd in transacties met betrekking tot schepen.
U kunt hierbij denken aan:

  • de overdracht van schepen (met specifieke eisen t.a.v. de overdracht van zeeschepen);
  • het vestigen van hypotheekrecht op schepen (met specifieke eisen t.a.v.   de hypotheekvestiging op een schip in aanbouw);
  • het te boek stellen van schepen in het kadaster (= noodzakelijk i.v.m.  hypotheekvestiging);
  • het uitboeken van schepen (waaronder het verzorgen van de doorhaling van scheepshypotheken en de vereiste toestemming van de Rechtbank).

Daarnaast heeft het kantoor veel ervaring met transacties waarbij Duitsers betrokken zijn. Duitsers kunnen in hun eigen taal worden geholpen met name op het gebied van de aan- en verkoop van recreatiewoningen en scheepstransacties.

De gebruikelijke notariële diensten die wij leveren worden veelal onderverdeeld in de drie navolgende rechtsgebieden. Van elk rechtsgebied worden enkele voorbeelden genoemd. Het betreft hier geen uitputtende opsomming.

 Familiepraktijk
– Samenlevingsovereenkomst
– Huwelijksvoorwaarden
– Testament
– Verklaring van erfrecht
– Boedelafwikkeling

Registergoedpraktijk
– Huis (ver) kopen (koopovereenkomst)
– Hypotheken
– Bouwprojecten
– Appartementsrechten
– Scheepstransacties

Rechtspersonenpraktijk
– Besloten vennootschap (oprichting en aandelenoverdracht)
– Stichting
– Vereniging